Egzorcyzmy

 
 

 

Egzorcyzm jest sakramentalium o wielkiej mocy. Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1667-1673) definiuje sakramentalia w następujący sposób: „Święta Matka Kościół ustanowił sakramentalia. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

            Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach. Praktykował je Jezus, a Kościół od Niego przyjmuje władzę i obowiązek wypowiadania egzorcyzmów. W prostej formie egzorcyzmy występują podczas celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane „wielkimi”, mogą być wypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmy należy traktować bardzo roztropnie, przestrze­gając ściśle ustalonych przez Kościół norm. Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich de­monicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus po­wierzył Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy me­dycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność Złego, a nie o chorobę.

Kliknij na:

+ Kim są egzorcyzmowani?

+ Znaki w Rytuale egzorcyzmu

+ Modlitwa o uwolnienie a egzorcyzm

+ Ryt egzorcyzmu

+ Przygotowanie i przebieg egzorcyzmów

+ Aneksy:

- Rytuał z 1614 r. o egzorcyzmach

 - Nowy Rytuał Rzymski zatwierdzony przez  Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 22 listopada 1998 roku.

- Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności

 

 

 

 

Wszystkie teksty pochodzą z:

- René Laurentin, Szatan mit czy rzeczywistość?, Warszawa 1997.

- Marc-Antoine Fontelle, Egzorcyzm, Katowice-Ząbki 2004.