Modlitwy

 
 

 

Medalik ma dopomóc w kształtowaniu w duszy usposobienia podatnego na współpracę z łaską Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Należy chronić się przed wszelkimi wyobrażeniami o magicznej sile medalika. Uleganie takim przesądom zagraża życiu ducho­wemu i jest sprzeczne ze znakiem Chrystusowego Krzyża i świadectwem życia św. Benedykta.

Wierni od wieków świadczą o tym, że pobożne używanie tego medalika wraz z wzywaniem pomocy św. Benedykta pozwoliło im doznać nadzwyczajnych znaków łaski na ciele i duszy, zwłaszcza w walce z pokusami.

Z medalikiem nie są związane w sposób ścisły spe­cjalne modlitwy. Zaleca się odmawiać raz wtygodniu modlitwy do św. Benedykta, Patrona Europy albo modlitwę o dobrą śmierć.

 

Kliknij na: