Teologia Krzyża

   
 

Medal świętego Benedykta, po obu stronach pokrywają znaki i na­pisy. Właściwe ich poznanie, stanowi dla nas zaproszenie do modlitwy. Słowa tu zamieszczone są naszą mo­dlitwą przed Bogiem i dlatego trzeba je wząć do seca, powtarzać ze zrozumieniem, ożywić i pokochać, a staną się pouczeniem „gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba (…)”[1].

Wśród znaków i liter na medalu Krzyż ma pierw­szeństwo. Krzyż oznacza w sposób zrozumiały dla wszystkich, a nawet uobecnia Zwycięstwo Chrystusa Pana nad szatanem i śmiercią. Na odwrotnej stronie widzimy św. Bene­dykta z Krzyżem w ręku, błogosławiącego.

Medal św. Benedykta jest modlitwą, utrwaloną na zawsze. „Przekonują o tym litery tam ułożone w przemyślany sposób. Podobno podyktował je Pan Jezus, albo św. Bene­dykt. Odwołujemy się do starego zwyczaju pomaga­nia sobie, kiedy pamięci, lepszej aniżeli nasza, wystar­czały znaki czy litery początkowe wyrazów”[2].


 


[1] Rz 8, 26.

[2] P. Szczaniecki, O medalu świętego Benedykta, Kraków 1990, s. 8.

 

Kliknij na: